Uacredity.com

Все про гроші та бізнес

Професія фінансовий аналітик

Фінансовий аналітик — це фахівець, який проводить аналіз фінансової діяльності підприємства і дає рекомендації з планування та підвищення його економічної ефективності.

Основна діяльність фінансового аналітика пов’язана з аналізом показників фінансової діяльності підприємств, порівнянням результативності з конкурентами і виробленням рекомендацій щодо поліпшення показників результативності.

До основних обов’язків фінансового аналітика відносяться:

 • Аналіз діяльності організації;
 • Аналіз фінансової інформації для прогнозування економічних умов з метою подальшого використання при прийнятті інвестиційних рішень, для розрахунку майбутніх доходів і витрат;
 • Аналіз доцільності укладення договорів;
 • Збір економічної, юридичної та галузевої інформації, а також фінансових звітів компанії;
 • Проведення фінансових досліджень;
 • Оцінка рівня фінансового ризику;
 • Контроль фінансів підприємства;
 • Підготовка рекомендацій про час інвестування і операціях купівлі-продажу;
 • Підготовка фінансової звітності;
 • Відстеження основних тенденцій розвитку ринку.
 • Фінансовий аналітик повинен володіти такими особистісними якостями, як посидючість, терпіння, наполегливість, відповідальність, «педантизм» в роботі, чесність, акуратність, емоційно-психологічна стійкість, справедливість, цілеспрямованість.

  До професійно важливих якостей фінансового аналітика відносяться:

 • Високий рівень математичних здібностей;
 • Здатність до аналізу, синтезу, узагальнення інформації;
 • Здатність протягом тривалого часу займатися певним видом діяльності;
 • Здатність швидко переходити від одного виду діяльності до іншого;
 • Гарний розвиток короткочасної і довготривалої пам’яті;
 • Висока стресостійкість;
 • Хороші навички роботи на комп’ютері;
 • Знання англійської мови на високому рівні.
 • Вимоги до професійної підготовки фінансового аналітика:

  Фінансовий аналітик повинен добре знати: економічну теорію, основи макро — і мікроекономіки, законодавство, що регулює фінансову діяльність, бухгалтерський облік (фінансовий і управлінський), фінансову звітність, аналіз господарської діяльності, аудит, оподаткування, ділове та комерційне право, фінансування комерційної діяльності та фінансове управління, кількісні економіко-математичні методи аналізу і статистики для комерційної діяльності, оперативне управління і стратегію, стандарти фінансової звітності.

  Фінансовий аналітик повинен вміти:

 • Проводити дослідження в області економіки і фінансів, статистики;
 • Аналізувати фінансову та економічну діяльність підприємства;
 • Контролювати фінансові показники;
 • Прогнозувати ситуацію на ринку;
 • Складати бізнес-плани, розробляти інвестиційні проекти;
 • Консультувати керівництво підприємства і вищий менеджмент з питань прийняття фінансових рішень;
 • Використовувати спеціалізовані фінансові програмні продукти;
 • Вести переговори, конференції та семінари.
 • Професія фінансового аналітика затребувана. Фахівці даного профілю можуть працювати на великих підприємствах, в банках, брокерських кампаніях, економічних журналах.

  Все про гроші та бізнес
  Зараз ви знаходитесь тут:
  Схожі записи: