Uacredity.com

Все про гроші та бізнес

Оцінка ефективності проекту для інвестицій

Зміст статті

 • Сутність оцінки інвестицій в новий проект
 • Про існуючу методології оцінки майбутніх інвестицій
 • Індикатори ефективності інвестиційного проекту
 • Проведення оцінки інвестиційного проекту відповідно до чинного законодавства не є обов’язковою дією. Разом з тим, ця процедура покликана допомогти інвесторам захистити свій капітал від ризику безповоротності, або отримати дивіденди в обсязі, достатньому для того, щоб компенсувати можливі втрати. Отримані результати, доступні для всіх зацікавлених осіб, послужать підставою для прийняття рішень про раціональність такого вкладення капіталу.

  Сутність оцінки інвестицій в новий проект

  Завдання економічної оцінки інвестиційного проекту полягає в тому, щоб визначити, наскільки він відповідає фінансовим планам та інтересам потенційних учасників та інвесторів. Процес проведення такої процедури досить непростий, однак, кінцевий результат виправдає всі докладені зусилля. Підсумком роботи повинна з’явитися детальна модель перспектив розвитку бізнесу з урахуванням усіх можливих ризиків, а також дані про переваги і недоліки представленого бізнес-плану.

  У числі основних цілей, для яких зазвичай проводиться оцінка проекту, можна виділити наступні:

 • Розробка інвестиційного проекту.
 • Пошук і підбір інвесторів.
 • Визначення максимально вигідних умов вкладення капіталу.
 • Уточнення нюансів при страхуванні ризиків.
 • Оцінка ефективності інвестиційного проекту проводиться на підставі методів економіко-математичного моделювання. Оцінка інвестицій в нову бізнес-ідею, будучи складним комплексним процесом, розвиток якого часто непередбачувано, що не здатна приділяти увагу несуттєвим в масштабі проекту факторів. З цієї причини, найбільш вірним підходом буде створення моделі функціонування майбутнього бізнесу на основі найважливіших чинників і умов сучасного ринку.

  З точки зору моделі інвестиційного проекту, об’єктами аналізу є матеріальні і грошові потоки, як основні показники його розвитку. В процесі роботи вся проектна документація повинна бути переведена на мову цифр, головним чином у вигляді розподілу на потоки грошових коштів. Очікування і плани інвесторів повинні в моделі, що прийняти вид розрахункових показників. Такий підхід дозволить оцінити співвідношення вимог конкретних інвесторів і можливостей нового бізнесу.

  Вхідні дані для проведення оціночної діяльності — це сукупність всіх представлених у проекті матеріалів. Вони приймаються на роботу як правдиві, повні та точні. Разом з тим повинна бути проведена експертиза цієї інформації, для визначення рівня її достовірності. Підсумки перевірки повинні бути приєднані до звітного пакету документів.

  Процедура оцінки інвестиційного проекту повинна проводитися із застосуванням професійних методів, щоб отримані в результаті дані були максимально об’єктивними, і давали докладний і всебічний його опис.

  Серед основних факторів оцінки будь-якого інвестиційного проекту можна виділити:

 • Ризики, які здатні вплинути як на результати бізнесу, так і на підсумок проведеної оцінки.
 • Прибутковість інвестицій.
 • Період окупності вкладених коштів.
 • Про існуючу методології оцінки майбутніх інвестицій

  Основний принцип вкладення капіталу в розкрутку нового бізнес-проекту полягає в тимчасовому відмову інвестора від прибутку поточного періоду, для отримання можливості збільшити її обсяг в перспективі. Таким чином, від реалізації ідеї вкладник при найкращому результаті очікує отримати дохід, який повертає в повному обсязі витрачені раніше кошти, що компенсує витрати від їх використання, а також покриває всі пов’язані з цим ризики.

  Відомо три ключові підходи до оцінки інвестиційних проектів:

 • Прибутковий. Очікуваний дохід розглядається як провідний чинник визначення ефективності проекту. Чим більше його величина, тим привабливіше молодий бізнес для інвесторів. Для оцінки бізнес-проекту цим способом можуть бути використані такі показники як балансова або чистий прибуток, чистий дисконтований дохід, економічний ефект за період.
 • Витратний. Заснований на вивченні обсягів вкладення капіталу в розкрутку конкретного проекту в порівнянні з альтернативними варіантами. В якості допоміжних показників при такому підході до оцінки застосовуються терміни окупності і період повернення грошових коштів.
 • Порівняльний або ринковий. Передбачає використання інформації про аналогічні, вже реалізованих раніше проектах. На підставі цих відомостей робляться висновки про ефективність здійснення нового проекту.
 • Рішення про доцільність інвестування в реалізацію того чи іншого бізнес-плану має бути засноване на інформації, отриманої з достовірних джерел. З цієї причини успіх багато в чому залежить від надмірності та правдивості початкових даних, а також від вибору засобів і методів оцінки інвестиційних проектів. Крім того, для отримання якісного результату оцінки важливим є її проведення кваліфікованими фахівцями у відповідності з усіма діючими стандартами.

  Індикатори ефективності інвестиційного проекту

  Виділяють наступні види ефективності бізнес-проекту:

 • Комерційна.
 • Громадська.
 • Бюджетна.
 • Для учасників і акціонерів.
 • Показники комерційної різновиди відображають економічні результати від реалізації проекту для інвесторів, що здійснюють всі необхідні витрати на його розвиток і користуються плодами своїх вкладень.

  Громадська ефективність показує цінність нового бізнесу для суспільства в цілому. Тут враховуються всі наслідки його функціонування, наприклад, фінансові, соціальні та інші, не тільки для учасників, але і для всіх інших господарюючих суб’єктів, в тому числі із суміжних секторів економіки.

  Вартісні показники, що застосовуються при оцінці бізнес-проекту:

 • Чиста поточна вартість.
 • Період окупності проекту.
 • Індекс прибутковості.
 • Внутрішня норма прибутковості.
 • Оцінка бюджетної ефективності здійснюється в разі, якщо таке потрібно для потреб федеральних і регіональних органів влади. Вона може бути виконана за запитом для бюджету будь-якого рівня або консолідованого. Чиста поточна вартість — основний показник, який використовується для цих цілей, визначається на підставі підрахунку прибутку (податки, повернення позик з відсотками) і витрат бюджету (кредити і позики, дотації).

  Звіт по виконаній, в рамках процедури оцінки, роботі зазвичай включає в себе крім розділів з описом очікуваного ефекту від інвестиційного проекту, також і зіставлення різних можливостей його реалізації. Він містить всю інформацію, яка може бути використана потенційними інвесторами для прийняття рішення про доцільність або ж, навпаки, невиправданість такого вкладення капіталу.

  Все про гроші та бізнес
  Зараз ви знаходитесь тут:
  Схожі записи: