Uacredity.com

Все про гроші та бізнес

Відкриття бізнесу в Чехії: етапи відкриття, форми організації бізнесу

Навряд чи когось можна здивувати інформацією про те, що економічна обстановка в Україні залишає бажати кращого і зовсім не розташовує до відкриття малого і середнього бізнесу. Саме з цієї причини більшість наших співвітчизників вважає за краще організовувати власну справу за межами України. Одна з країн, що привертають увагу російських бізнесменів, — Чехія. Відкриття бізнесу в Чехії має свої певні особливості. Розглянемо докладніше головні моменти, які варто врахувати при організації бізнесу в цій країні.

Основні етапи відкриття бізнесу в Чехії

Виділимо основні етапи відкриття фірми на території Чеської Республіки:

 • Підготовка необхідних документів для реєстрації фірми. На цьому етапі визначається кандидатура директора і склад засновників фірми, вибирається вид діяльності компанії і назва фірми.
 • Підготовка установчого договору і підписання його у нотаріуса.
 • Надання довідок про відсутність судимості з України та Чехії.
 • Отримання ліцензії на певний вид діяльності.
 • Внесення статутного капіталу на рахунок в чеському банку. Після завершення реєстрації фірми даний рахунок закривається.
 • Реєстрація компанії в торговому реєстрі.
 • Протягом 30 днів після реєстрації фірми необхідна постановка на облік в податковій інспекції.
 • Форми організації бізнесу на території Чеської Республіки

  У Чехії існують наступні форми підприємницької діяльності:

 • Приватне підприємництво.
 • Товариство з обмеженою відповідальністю (spolecnost s rucenim omezenym).
 • Командитне товариство (komanditni spolecnost).
 • Відкрите товариство (verejna obchodni spolecnost).
 • Товариство з обмеженою відповідальністю (akciova spolecnost).
 • Кооператив (druzstvo).
 • Кредитний кооператив (druzstevni zalozna).
 • На території Чехії підприємницька діяльність регулюється двома діючими законами:

 • Законом «Про підприємництво» 455/1991 Зб. (Zivnostensky zakon).
 • Торговим кодексом Чеської Республіки (закон 513/1991 Зб. (Obchodni zakonik).
 • Відповідно до Закону «Про підприємництво», підприємництво — це систематичний вид діяльності, яка самостійно проводиться підприємцем від свого імені і прізвища, під власну відповідальність, і здійснюється для отримання доходу.

  Згідно зі статтею 20 закону № 89/1995 Зб. кожному підприємцю присвоюється ідентифікаційний номер «ICO».

  Розглянемо основні вимоги до іноземним фізичним особам для зайняття підприємницькою діяльністю на території Чехії:

 • Вік не молодше 18 років;
 • Відсутність судимості;
 • Адекватність і здатність до правових дій;
 • Наявність документів, що підтверджують відсутність боргів по податках, а також виплат за соціальне страхування;
 • Наявність документів про освіту (необхідні, щоб підтвердити профпридатність бізнесмена для заняття обраним видом діяльності).
 • Для започаткування власної справи на території Чеської Республіки в статусі приватного підприємця статутний капітал вам не буде потрібно, але варто врахувати, що підприємець повністю відповідає по боргах і зобов’язаннях своєї компанії всім своїм майном. Крім того, в цьому статусі ви не зможете придбати нерухомість на території Чехії.

  Важливо відзначити, що в Чехії для зайняття підприємницькою діяльністю необхідно отримати ліцензію, яка видається місцевим підприємницьким відомством.

  Система оподаткування для приватних підприємців в Чехії наступна: прогресивний податок на прибуток становить від 15 до 35%. Внесок до пенсійного фонду робиться один раз на рік, його мінімальний розмір — 250 євро.

  Однак можна виділити наступні переваги, які з’являються у бізнесмена при відкритті фірми в такий організаційно-правовій формі:

 • Не потрібно статутного капіталу;
 • Оформлення посвідки на проживання відбувається швидше;
 • Індивідуальний підприємець з більшою ймовірністю може отримати довгострокову візу;
 • Оформлення бізнесу і його ліквідація відбувається швидше;
 • Через 5 років можливо отримати дозвіл на постійне місце проживання;
 • Спрощена система надання податкової звітності та ведення обліку.
 • Товариство з обмеженою відповідальністю

 • Кількість засновників допускається від 1 до 50 чоловік;
 • Мінімальний внесок засновника — 20 000 крон, а статутний фонд — мінімум 200 000 крон;
 • Засновником може бути як фізична, так і юридична особа;
 • Засновники товариства несуть відповідальність за зобов’язаннями фірми в розмірі свого внеску в статутний фонд;
 • Податок на прибуток — 28%.
 • Згідно зі статутом, товариство з обмеженою відповідальністю має мати мінімум одного керуючого (jendatel), вік якого старше 18 років, що має візу (на термін більше 90 днів), яка є громадянином Європейського Союзу і не має судимості. Керуючий знаходиться в підпорядкуванні у зборів засновників. У компетенції зборів — рішення ряду питань: наприклад, видача статуту товариства, внесення змін в установчі документи. Керуючий же виступає від імені суспільства.

  Засновник товариства не відповідає за зобов’язаннями компанії, а в його обов’язки входить оплата в статутний фонд свого вкладу.

  Командитне і відкрите товариство

  Командитне товариство представляє комбінацію товариства з обмеженою відповідальністю та відкритого товариства. Можна виділити дві форми участі в даному типі товариства: комплементариев і командітіст. Статус комплементариев схожий зі статусом засновника відкритого товариства, командітіста — зі статусом засновника ТОВ. Комплементариев відповідальні за зобов’язаннями товариства всім своїм майном, а командітісти відповідають за зобов’язаннями тільки в розмірі неоплаченого внеску в статутний фонд. Якщо ж внески сплачено, то відповідальності командітісти не несуть.

  Для відкриття командитного товариства обов’язковою умовою є, щоб в числі засновників були мінімум один комплементарний і один командітіст. Розмір статутного фонду для фірми такої організаційно-правової форми — 5000 крон. Для засновників командитного товариства передбачені наступні розміри внесків до статутного фонду: командітісти повинні внести мінімум 5000 крон, для комплементариев внески не потрібні.

  Важливо відзначити, що правом укладення договорів, відкриття банківських рахунків, тобто правом вступу в юридичні відносини від імені компанії, наділені тільки комплементариев.

  Доходи командитного товариства обкладаються прибутковим податком юридичних осіб у розмірі 19%. Командітісти зобов’язані платити податки з доходів у вигляді дивідендів за ставкою 15%. Доходи комплементариев оподатковуються за ставкою 15% окремо від доходів фірми.

  Розглянемо відкриття бізнесу на території Чехії в формі відкритого товариства:

 • Необхідну кількість засновників — від двох і більше фізичних осіб;
 • За зобов’язаннями фірми засновники відповідають всім своїм майном;
 • Статутний фонд не потрібно;
 • Існує можливість покупки нерухомості;
 • На кожного засновника поширюється прогресивний податок на прибуток в розмірі 15-35%;
 • Мінімальний внесок до пенсійного фонду — 250 євро в рік.
 • Відкриття бізнесу в даній організаційно-правовій формі має на увазі асоціацію приватних підприємців, які ведуть свій бізнес від імені однієї компанії, що є дуже вигідним для них, оскільки ліцензію в такому випадку можна отримати одну на всю фірму. Таким чином, кожен підприємець може займатися даним видом діяльності від імені фірми та отримання ліцензії кожному окремо не потрібно.

  Товариство з обмеженою відповідальністю і кооператив

  Розглянемо основні характеристики акціонерного товариства.

  Відповідно до торговим кодексом Чеської Республіки, акціонерне товариство може бути засноване двома способами:

 • Шляхом публічної підписки на акції (в цьому випадку мінімальний розмір статутного фонду становить 20 000 000 крон);
 • За допомогою закритої видачі акцій (мінімальний розмір статутного фонду становить 2 000 000 крон).
 • До того як акціонерне товариство буде занесено до торговельного реєстру, має бути оплачено мінімум 30% статутного фонду.

  У разі закритої видачі акцій установчим документом акціонерного товариства є установчий договір, а в разі публічної видачі акцій — рішення установчих зборів акціонерів.

  Кількість засновників товариства не обмежено, а в їх склад можуть входити і іноземні громадяни. Засновники не несуть відповідальність за зобов’язаннями товариства.

  Апарат управління акціонерним товариством складається з Ради директорів, наглядової ради, а також загальних зборів акціонерів і директора. Збори акціонерів є головним органом фірми — саме воно обирає членів правління товариства. Контрольний рада товариства спостерігає за діяльністю правління фірмою і також обирається зборами акціонерів.

  До переваг відкриття бізнесу в Чехії в формі акціонерного товариства можна віднести:

 • Акціонер не відповідає за зобов’язаннями компанії всім своїм майном;
 • Можливо легко залучити капітал за рахунок емісії нових акцій і збільшити масштаби фірми;
 • Існування деяких видів діяльності можливо тільки в такій організаційно-правовій формі (наприклад, страхових агентств, фондів, банків).
 • З недоліків відкриття акціонерного товариства можна виділити високий розмір статутного капіталу (2 мільйони крон), трудомісткість в процесі створення і подальшої підтримки компанії.

  Для відкриття фірми в Чехії в формі кооперативу мінімальний розмір статутного фонду становить 50 000 крон, кількість засновників — мінімум 5 фізичних або 2 юридичних особи, максимальна кількість — не обмежена. Засновники кооперативу несуть відповідальність за зобов’язаннями фірми в розмірі вкладу до статутного фонду. Для кооперативу передбачено сплату податку на прибуток за ставкою 28%.

  Кредитний кооператив можна охарактеризувати наступним чином:

 • Мінімальний розмір статутного фонду становить 35 000 000 крон;
 • Кількість засновників становить мінімум 2 юридичних особи або 5 фізичних осіб.
 • Відповідно до закону 87/1995 Зб., Кредитний кооператив має право здійснювати банківські перекази, приймати вклади від населення, видавати кредити, тобто вести діяльність, схожу з банківської. Для відкриття рахунків юридичним особам і рахунків в іноземній валюті необхідно отримання додаткових ліцензій. Важливо зауважити, що кредитний кооператив має право на здійснення своєї діяльності на всій території Європейського Союзу.

  Все більше росіян вирішують відкривати свій бізнес за кордоном. Одна з країн, яку вибирають наші співвітчизники для організації власної справи, — Чехія. Найчастіше на території цієї країни російські бізнесмени воліють відкривати ресторани, готелі, магазини або купувати нерухомість для подальшої здачі в оренду. Але не варто забувати про мовний бар’єр. І перш ніж організовувати в Чехії бізнес, потрібно добре вивчити чеську мову, оскільки вам обов’язково потрібно буде спілкуватися нею з робочих питань.

  Все про гроші та бізнес
  Зараз ви знаходитесь тут:
  Схожі записи: